Ammunitiehaven 351, 2511XL, The Hague. The Netherlands
+31610429148

GROUP WORKOUT/ GROEPSLESSEN

Our group workouts are short, engaging and challenging, fostering a non-intimidating and welcoming environment. We work according to the FQ philosophy which is all about positivity and inclusivity. We seek only to encourage and empower. With us there is room for all levels of fitness, regardless of your age, goals or exercise background. No matter your workout of choice, we want you to feel good while reaching your goals.

We offer a variety of 30-45 minute classes which will have you utilizing major and minor muscle groups. Our classes are for every level—whether you want high intensity or low impact classes, we’ve got the moves that will energize and tone you. We are able to adapt our classes in Spanish, Dutch, Papiamentu, English and for some classes in Portuguese. We have a maximum of 12 participant for each class so we can make sure to give proper attention to our participants. This means that each time you will be properly guided and pushed to the max by our instructors.

Get the full package and combine our workouts with our meal plans. Please contact us to make an appointment to discuss what package suits you better.

Onze trainingen zijn kort en uitdagend, in een niet-intimiderende en gastvrije omgeving. We werken volgens de FQ-filosofie: positiviteit en inclusiviteit. Onze doel is het aanmoedigen en motiveren. Bij ons is er ruimte voor alle fitness niveaus, ongeacht je leeftijd, doelen of trainingsachtergrond. Ongeacht welke training je kiest, we willen ervoor zorgen dat je je goed voelt terwijl je je doelen bereikt.

We bieden verschillende lessen van 30-45 minuten, waarbij je gebruik maakt van alle spiergroepen. Onze lessen zijn voor alle fitness niveaus – of je nu intens wilt trainen of juist rustig aan wilt doen. Onze lessen zijn aan te passen in het Spaans, Nederlands, Papiamentu, Engels en voor sommige lessen in het Portugees. Er is een maximum van 12 deelnemers voor elke les, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de juiste aandacht gegeven word aan onze deelnemers. Dit betekent dat je bij elke les goed begeleidt wordt en tot het uiterste wordt gepusht.

Combineer onze trainingen met onze voedingsschema’s. Neem contact op met ons om te bespreken welk pakket het beste bij je past.

SCHEDULE/ ROOSTER

↑ Please specify class and date

MONDAY/ MAANDAG

Samba Xpress

18:00-18:30

During this class you will be whipped up by the beats of Brazilian music. Due to the high fun factor you won’t even realise you’re working out.

Tijdens deze les word je meegesleept door Braziliaanse muziek. De les is zo leuk, dat je niet eens weet dat je aan het trainen bent.

Twerk it

18:35-19:05

This style of dance tones the obliques, quads, glutes and more. You will burn calories, shape your lower body, feel more confident and have fun at the same time.

Met deze dansstijl werk je aan je schuine buikspieren, quads, bilspieren en meer. Je verbrandt calorieën, je verstevig je onderlichaam, je voelt je zelfverzekerder en je hebt tegelijkertijd plezier.

TUESDAY/ DINSDAG

Gunz

17:45-18:15

The exercises in this workout will challenge your upperbody . It involves a series of exercises performed in rotation with minimal rest.

Deze training zal je bovenlichaam uitdagen. Het gaat om een reeks oefeningen die in rotatie worden uitgevoerd met minimale rust.

GLT

18:30-19:00

GLUTES, LEGS, AND THIGHS: This class slims and tones three common trouble zones at once. It is a total lower-body circuit workout done in only 30 minutes.

BILLEN, BENEN EN DIJEN: met deze les zal je de 3 meest voorkomende probleem gebieden in één keer trainen in slechts 30 minuten

Abs of steel

19:05-19:20

This class features intense core work to firm up your abs, lower back and oblique abdominals.

Met deze les zal je je buikspieren, onderrug en schuine buikspieren trainen en verstevigen.

WEDNESDAY/WOENSDAG

Circuit training

19:00-19:30

This is a challenging workout involving a series of exercises performed in rotation with minimal rest. These bursts of intense work will torch calories and strengthen your entire body in only 30 minutes.

Dit is een uitdagende training waarbij een reeks oefeningen wordt uitgevoerd in rotatie met minimale rust. Deze intense training zal je hele lichaam versterken in slechts 30 minuten.

THURSDAY/DONDERDAG

Rope jumping

18:15-18:45

This 30-minute cardio workout will burn a ton of calories. We will combine this workout with killer abs exercises.

Met deze 30 minuten cardio training zal je veel calorieën verbranden. Deze les wordt met pittige buikspier oefeningen gecombineerd.

FRIDAY/ VRIJDAG

Kickboxing cardio

17:30-18:00

A tough workout of striking, kicking and punching combined with cardio exercises. Knock out stress, burn calories and fight your way into a more fit and healthy you. NOTE: kickboxing gloves available at FQ House. You are allowed to bring your own as well.

Een geweldige training van slaan, trappen en stoten gecombineerd met cardio oefeningen. Sla stress weg, verbrand calorieën en vecht je weg naar een meer fit en gezond zelf. LET OP: kickbokshandschoenen verkrijgbaar bij FQ House. Je mag ook je eigen meenemen.

Abs of steel

18:05-18:30

This class features intense core work to firm up your abs, lower back and oblique abdominals.

Met deze les zal je je buikspieren, onderrug en schuine buikspieren trainen en verstevigen.

SATURDAY/ZATERDAG

Circuit training

10:30-11:00

This is a challenging workout involving a series of exercises performed in rotation with minimal rest. These bursts of intense work will torch calories and strengthen your entire body in only 30 minutes.

Dit is een uitdagende training waarbij een reeks oefeningen wordt uitgevoerd in rotatie met minimale rust. Deze intense training zal je hele lichaam versterken in slechts 30 minuten.

SUNDAY/ZONDAG

Pilates

10:30-11:15

If you are looking to strengthen your abdomen and pelvis then Pilates is for you. With this class you will develop a strong core, gain lean muscles, gain flexibility and prevent injuries

Als je je buikspieren en bekken wilt versterken, dan is Pilates iets voor jou. Met deze les zal je meer spieren krijgen, je buikspieren versterken, flexibeler worden en blessures voorkomen.

PERSONAL TRAINING/ PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Do you have a specific goal that you need the motivation and guidance for, to make it happen? Goals don’t come to you. You need to go get them and FitQueens can help you. To us, health is more than just body fat percentages, muscles and sexy looks. It’s about how you feel. And, the truth is, when you feel good, you look good. Our approach comes down to building a simple, solid and sustainable training program and creating solid eating habits that you can actually enjoy and stick to. Before you know you’ll start experiencing the results you’ve always wanted.

You and your personal trainer will work out together at our private FQ house studio, on the day and time that works best for you. So forget about the sweat-filled, packed to capacity gym. It’s just you & your personal trainer. Join us and create your new lifestyle. Learn tools, techniques and exercises while reaching your goal, getting stronger and finding out what health really means to you.

Heb je een specifiek doel waar je motivatie en begeleiding bij nodig hebt om dit te bereiken? Doelen kunnen bereikt worden en FitQueens kan je daarbij helpen. Voor ons betekend gezondheid meer dan vetpercentages, spieren en een sexy voorkomen. Het gaat om hoe je je voelt. Wanneer je je goed voelt, straal je dat ook uit. Wij maken eenvoudige en haalbare trainingsprogramma en creëren gezonde eetpatronen waar je van kunt genieten en kan volhouden. Voor je het weet zal je de resultaten zien waar je altijd van gedroomd hebt.

Je persoonlijke trainer zal samen met jou trainen in onze FQ house privé studio, op de dag en tijd die voor jou het beste uitkomt. Jullie zijn als enige aanwezig in de studio, dus niemand kan jouw 1-op-1 training verhinderen. Samen zullen julle je nieuwe levensstijl creëeren. Leer nieuwe technieken en oefeningen terwijl je je doel bereikt, sterker wordt en erachter komt wat gezond zijn voor jou betekend.

OUR PACKAGES/ ONZE PAKKETTEN

 •  3 months membership/  3 maanden lidmaatschap
 •  Free 30 min intake/ Gratis 30 min intake gesprek
 •  1 hour sessions/ 1 uur sessies
 •  4 sessions per month/ Totaal 4 sessies per maand
 •  Each month new meal plan/ Elke maand een nieuwe voedingsschema
 •  Monthly measurements/ Maandelijks meten en wegen
 •  Complete e-mail and phone support/ Help via e-mail en telefoon
 •  Tea and fruit/ Thee en fruit
 • Add massages for €20 per 30 minute massage/ Voeg massages toe voor €20 per 30 minuten massage
 •  Add unlimited group classes for €24,95 per month/ Voeg onbeperkt groepslessen toe voor €24,95 per maand.

 

 •  6 months membership/ 6 maanden lidmaatschap
 •  Free 30 min intake/ gratis 30 min intake gesprek
 •  1 hour sessions/ 1 uur sessies
 •  4 sessions per month/ 4 sessies per maand
 •  Each month new meal plan/ Elke maand een nieuwe voedingsschema
 •  Monthly measurements/ Maandelijks meten en wegen
 •  Complete e-mail and phone support/ Help via e-mail en telefoon
 •  Tea and fruit/ Thee en fruit
 •  Add massages for €20 per 30 minute massage/ Voeg massages toe voor €20 per 30 minuten massage
 •  Add unlimited group classes for €24,95 per month/ Voeg onbeperkt groepslessen toe voor €24,95 per maand.
 •  12 months membership/ 12 maanden lidmaatschap
 •  Free 30 min intake/ gratis 30 min intake gesprek
 •  1 hour sessions/ 1 uur sessies
 •  4 sessions per month/ totaal 4 sessies per maand
 •  Each month new meal plan/ Elke maand een nieuwe voedingsschema
 •  Monthly measurements/ Maandelijks meten en wegen
 •  Complete e-mail and phone support/ Help via e-mail en telefoon
 •  Tea and fruit/ Thee en fruit
 • Add massages for €20 per 30 minute massage/ Voeg massages toe voor €20 per 30 minuten massage
 •  Add unlimited group classes for €24,95 per month/ Voeg onbeperkt groepslessen toe voor €24,95 per maand.

BEFORE AND AFTER/ VOOR EN NA