Ammunitiehaven 351, 2511XL, The Hague. The Netherlands
+31610429148

SHIRLEY

My name is Shirley and I am the founder of FitQueens. Besides personal training at FQ House, I facilitate 30-minute classes called GLT and jump rope. GLT focuses on toning your glutes, legs and thighs while rope jump is pure cardio.

I also facilitate a 15-minute class called abs of steel that features intense core work to firm up your abs, lower back and oblique abdominals.

Mijn naam is Shirley en ik ben de oprichtster van FitQueens. Naast persoonlijke begeleiding bij FQ House, geef ik ook andere lessen zoals GLT en touwtje springen. GLT richt zich op het versterken van je bilspieren, benen en dijen terwijl touwtje springen puur om cardio gaat.

Ook geef ik een 15-minuten durende les genaamd ‘abs of steel’ Met deze les zul je je je buikspieren en onderrug verstevigen.

Soueba

I’m Soueba and I’m a health and wellbeing fanatic who brings functional training to a whole new level. I facilitate a class, called circuit training, where you challenge yourself mentally and physically with all that is within your reach.

The aim of this class is to develop yourself into the athlete that you were born to be in a 30-minute intense workout.

Ik ben Soueba en ik ben een sportfanaat die functionele training naar een heel ander niveau brengt. Mijn les heet circuit training en deze les zal je mentaal en fysiek uitdagen.

Het doel van deze les is om jezelf te ontwikkelen tot de atleet die je al bent. Dit allemaal in een intens circuit van 30 minuten.

 

 

Juanni

My name is Juanni and fitness and health is my passion. Here at FQ House I facilitate a class called Gunz.

The aim of this class it to challenge your upperbody in a very different way. It involves a series of exercises performed in rotation with minimal rest. With this class you will tone up your upperbody and make it stronger in only 30 minutes.

Mijn naam is Juanni en fitness en gezondheid is mijn passie. Hier bij FQ House geef ik een les genaamd Gunz.

Het doel van deze les is om je bovenlichaam op een heel andere manier uit te dagen. De oefeningen worden in rotaties uitgevoerd met minimale rust. Met deze les zal je je bovenlichaam verstevigen en versterken in slechts 30 minuten.

Kaya

I’m Kaya and I’m a physiotherapist. Here at FQ House I will be providing massages that will help you improve your performance, reduce pain, prevent injury and shorten recovery time.

I also provide the MAX cardio and stretch classes on Fridays. I hope to see you there.

Ik ben Kaya en ik ben fysiotherapeut. Hier bij FQ House zal ik sportmassages aanbieden die je zullen helpen je prestaties te verbeteren, pijn te verminderen, blessures te voorkomen en je hersteltijd te verkorten.

Ik geef ook de MAX cardio en stretch les op de vrijdagen. Hopelijk zie ik je snel

We are currently seeking FREELANCE GROUP FITNESS INSTRUCTORS (FEMALE) who are passionate about health and fitness, and provide exciting fitness options and programming for our members.

Our instructors are responsible for designing and leading safe, effective and results oriented fitness classes.

Responsibilities include but are not limited to:

 • Reliability to teach scheduled classes, beginning and ending on time
 • Able to teach 1 class per week for a maximum of 10 ladies per class. Mostly between 18:00 and 20:00
 • Provide adequate warm-up, class content, stretching and cool down
 • Provide instruction to class participants on effective workout methods, demonstrate proper technique and assist with adjustments as needed
 • Preparation of music and equipment for each class
 • Set a positive tone and provide high level customer service for the club

We zijn momenteel op zoek naar FREELANCE GROEPSLES DOCENTEN (VROUW) die passie hebben voor gezondheid en fitness en die leuke, spannende lessen kunnen aanbieden voor onze leden.

Onze instructeurs zijn verantwoordelijk voor het creëren van veilige, effectieve en resultaat-gerichte groepslessen.

 

Verantwoordelijkheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Op schema kunnen werken, beginnend en eindigend op tijd
 • In staat zijn om 1 les per week te geven voor maximaal 10 dames per les. Meestal tussen 18:00 en 20:00 uur
 • Het zorgen voor een geschikte warming-up, les-inhoud, stretchen en cooling down
 • Het geven van effectieve trainingsmethoden, de juiste techniek tonen en het aanpassen indien nodig
 • Voorbereiding van muziek en apparatuur voor elke les
 • Zeer positief, motiverend en klantgericht zijn

Required & Preferred Qualifications:

 • Positive, friendly, fun and professional
 • A recognised group fitness certification would be awesome, but if you don’t have one (yet) that’s ok too. We love passionate people who love fitness and are eager to learn
 • Desire and passion to motivate, educate and change others lives on health and wellness
 • Year(s) of experience would be good, but if you just started that’s amazing too!

What we offer:

 • A fun, friendly, professional working environment
 • €15-€25 for 30-50 min
 • The freedom to create your own classes
 • The possibility to rent FQ HOUSE  (with a big discount!) for your own group or customers

Open Vacancies:

 • Kettlebell Instructor
 • Freestyle pump Instructor
 • Is the class you provide not on the list? No problem, e-mail us anyways. We love new ideas!

Other:

 • Must be at least 18 years of age to apply

Apply now and let us know why you’d like to work with us. We hope to meet you soon!

Vereisten:

 • Positief, vriendelijk, gezellig en professioneel
 • Een erkende instructeur diploma zou goed zijn, maar als je dat (nog) niet hebt, is dat ook goed. We vinden passie en leergierigheid erg! belangrijk
 • Het verlangen om anderen te motiveren en helpen om  gezonder te zijn
 • Jaar (en) ervaring zou goed zijn, maar als je net bent begonnen is dat ook geweldig!

Wat we aanbieden:

 • Een leuke, vriendelijke, professionele werkomgeving
 • € 15- € 25 voor 30-50 minuten
 • De vrijheid om je eigen lessen te creëren
 • De mogelijkheid om FQ HOUSE te huren (met een flinke korting) voor je eigen groep of klanten

Open vacatures:

 • Kettlebell-instructeur
 • Freestyle Pump
 • Staat jou les er niet bij? Geen probleem, e-mail ons toch. We houden van nieuwe ideeën!

Overige:

 • Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om te kunnen solliciteren

Meld je nu aan en laat ons weten waarom je graag met ons wilt werken. We hopen je snel te ontmoeten!