j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Search

  -  Medical Disclaimer

Medical Disclaimer

The following safety guidelines should be observed before purchasing any product provided by FitQueens:

 • The content and information provided on this website, the blog, videos, pamphlets, or other materials (collectively referred to as “Our Site”) are provided by FitQueens and are for educational purposes only.
 • The information provided has been collected from various sources to inform you about the possible benefits of herbs, essential oils, and other natural ingredients. The information regarding folklore or health-related benefits of certain ingredients is for educational purposes only. While many of the herbs and essential oils are believed to have healing properties, the information should never be used to self-medicate or treat any form of physical or mental disease or health problem. We do not recommend the use of these products as a substitute for medical care.
 • The statements regarding health-related benefits of certain ingredients are in no way intended and should not be construed as medical advice to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or health condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking medical advice because of something you have read on our site.
 • The information provided is never meant to substitute the advice provided by your physician or other medical professionals. Do not use the information found on our site to self-diagnose any medical conditions or treat any health problems or diseases. The information provided is not intended to prescribe or be taken as medical advice. If you have or suspect that you have a medical condition, please contact your health care provider immediately.
 • Please always consult your doctor or qualified health professional should you have any concerns and always consult with your doctor before changing any medications or healing practices.
 • FitQueens is not responsible for any individual reaction to any particular ingredient. Each product description on our site includes a complete list of ingredients. People with sensitivities to any listed ingredient should not use the product. 
 • All product reviews reflect the personal views of our customers and do not imply or represent any claims by FitQueens. Individual results may vary.
 • By visiting our site, you acknowledge, understand, and agree to the FitQueens terms & conditions and regulations.
 • We try endlessly to ensure that the online product information of the products is as accurate as possible. But because products are regularly improved or adjusted, product information about ingredients, nutritional values, dietary or allergy information may change. We, therefore, recommend that you always read the packaging first before using the product.

Legal Disclaimer

The information on this website has been compiled from published sources and is provided only as a guide. Although every effort has been taken to ensure that information published on our site is correct and up to date, FitQueens cannot guarantee the accuracy of all information presented and accepts no liability in respect of any omission or error. The customer should always take full responsibility for their choices to satisfy themselves as to the ultimate suitability of a product for an intended external application. FitQueens accepts no liability in the unlikely event of an adverse reaction occurring when using one of its products.

 

DUTCH

Medische Disclaimer

De volgende veiligheidsrichtlijnen dienen in acht genomen te worden voor het gebruik van FitQueens producten:

 • De informatie op deze website, de blog, video’s, brochures of ander materiaal (hiena gezamenlijk aangeduid als “onze website”) zijn verschaft door FitQueens en is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden.
 • De verschafte informatie is een verzameling van informatie uit verschillende bronnen met als doel klanten te informeren over de mogelijke voordelen van kruiden, essentiële oliën en andere natuurlijke ingrediënten. De informatie met betrekking tot folklore of gezondheid gerelateerde voordelen van bepaalde ingrediënten is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. Hoewel er van vele van de kruiden, essentiële oliën en andere natuurlijke ingrediënten in onze verondersteld wordt dat zij helende eigenschappen hebben, is de informatie niet bedoeld voor zelfmedicatie of om elke vorm van fysieke of medische aandoening of gezondheidsprobleem mee te behandelen. Wij raden het gebruik van onze producten niet aan als vervanging voor medische zorg.
 • De mededelingen met betrekking tot gezondheid gerelateerde voordelen van bepaalde ingrediënten zijn op geen enkele wijze bedoeld als of dienen niet geïnterpreteerd worden als medisch advies om ziektes of gezondheidsaandoeningen te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Negeer nooit professioneel medisch advies of stel nooit het zoeken van medisch advies uit op basis van iets wat u heeft gelezen op onze website.
 • De informatie op onze website is nooit bedoeld als vervanging van het gegeven advies door uw (huis)arts of andere medische specialisten. Gebruik de informatie op onze website niet voor het stellen van een (zelf-)diagnose van medische aandoeningen of het behandelen van gezondheidsproblemen of -aandoeningen. De gegeven informatie is niet bedoeld als medisch advies. Neem direct contact op met uw huisarts bij het vermoeden of hebben van een medische aandoening.
 • Neem contact op met uw huisarts of een gekwalificeerde gezondheidsspecialist in geval van bezorgdheid en overleg altijd met uw arts voordat u wijzigingen aanbrengt in uw medische middelen of geneeswijzen.
 • Voor individuen met ernstige allergieën: indien u ernstige reacties ervaart van een ingrediënt in onze producten, schaf dan alstublieft onze producten niet aan.
 • FitQueens is niet verantwoordelijk voor individuele reacties op een specifiek product. Elke productbeschrijving op onze website heeft een complete ingrediëntenlijst. Individuen met gevoeligheden voor een product in de ingrediëntenlijst wordt afgeraden om het product te gebruiken. 
 • Alle productrecensies zijn een reflectie van persoonlijke ervaringen van onze klanten en impliceren of representeren geen beweringen gemaakt door FitQueens. Resultaten kunnen per persoon variëren.
 • U begrijpt, stemt in en erkent onze algemene voorwaarden en bepalingen met het bezoeken van onze website.
 • We zorgen ervoor dat de productinformatie zo nauwkeurig mogelijk weergegeven is.  Maar doordat producten regelmatig worden verbeterd of aangepast, kan het gebeuren dat de productinformatie over ingrediënten, voedingswaarden, dieet- of allergieën veranderen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen voordat je het product gaat gebruiken.

 

Wettelijke Disclaimer

De informatie op deze website is samengesteld op basis van gepubliceerde bronnen en dient slechts als leidraad. Wij hebben uiterste zorg en aandacht besteed aan de juistheid en actualiteit van de informatie op onze website, FitQueens kan de juistheid van alle gepubliceerde informatie echter niet garanderen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van druk- en zetfouten. De consument heeft altijd volledige verantwoordelijkheid voor zijn keuze om zichzelf tevreden te stellen met betrekking tot de geschiktheid van een product voor het toepassen van uitwendig gebruik. FitQueens is niet aansprakelijk mocht er onverhoopt een ongewenste bijwerking ontstaan bij het gebruik van één van haar producten.