For the last couple of weeks I’ve been very interested on the subject of plastic waste and how it’s affecting our environment, especially our oceans. It’s weird though, me writing about this subject. I always blamed the big companies, after all, all plastic waste and pollution was only their fault. But I realised that we all, including myself, had something to do with it.

I think I was the queen of disposable products, they were convenient, easy to use and let’s not forget cheap. I thought that it didn’t matter how many plastic disposables I used, it was all okay if I recycled them. Little did I know that most people think the same way too.

According to the National Geographic, and I quote:  “Of the 8.3 billion metric tons of plastic that has been produced, 6.3 billion metric tons has become plastic waste. Of that, only nine percent has been recycled. The vast majority—79 percent—is accumulating in landfills or sloughing off in the natural environment as litter. Meaning: at some point, much of it ends up in the oceans, the final sink”

And it continues: “If present trends continue, by 2050, there will be 12 billion metric tons of plastic in landfills. That amount is 35,000 times as heavy as the Empire State Building”

I don’t know about you, but I really want us, and the generations to come, to enjoy a clean and healthy environment. Let’s not only think about our health, but let’s take care of the earth’s health too. Remember that only when the last tree has died and the last river been poisoned and the last fish been caught will we realise we cannot eat money (Indian Proverb)

To help you get started I’ll share 7 ways in which you can start reducing your own single-use plastics. I have a lot more to learn, but I believe that each step, as small as it may seem, means a lot if we al do it together (cheesy I know)

Here they come.

Use (cloth) shopping bags

Plastic shopping bags have an high environmental cost and are one of the biggest forms of plastic garbage. It can be hard at first to remember bringing one every time. Try a foldaway shopping bag that you can carry in your normal day bag.

Bring your own thermos to the coffee shop

Disposable coffe cups may look like carton, but they are also lined with a form of plastic (And don’t forget about the lids and stirrers as well). These materials can be recycled, but most places lack the infrastructure to do so. Also, as I said earlier the vast majority of plastic hasn’t been recycled yet so adding more to the pile won’t help either.

Think about your food storage

We often use disposable plastic zipper bags or plastic wraps to store our sandwiches. Some people tend to use disposable plastic containers to store their meals as well. These packages will be thrown away after a single use anyways. Why not using reusable containers or glass jars? It will definitely save you money and you will be reducing your plastic footprint. Win-win it is.

Skip bottled water. Carry a reusable bottle

Plastic water bottles are an easy target for reducing plastic waste. Carrying a reusable bottle is a great way to cut your plastic use, save money and join a movement for global sustainability. If using a reusable plastic bottle, choose a BPA-free option if possible. Bisphenol A (BPA) is a chemical used to make the plastic hard and clear. Some studies have shown that BPA can be hazardous to human health.

Plastic takes more than 400 years to degrade, so remember that what you drink in a few minutes can stick around for hundreds of years.

Say no to plastic straws and disposable cutlery

Next time you order a drink, think about whether you need a straw – and if you don’t, just say no! I know, I know. You took your time to beat up your face and you don’t want to mess up your lipstick. Why don’t use a reusable, straw? Reusable straws come in various materials, such as glass, stainless steel, and silicone. They can be cleaned and used again and again.

Also consider carrying a spoon or fork (or spork!) in your bag or keeping cutlery in your desk at work. It felt weird at the beginning but now I got pretty used to it.

(PS: AliExpress has the best deals on that)

Upcycle

Think of new uses for old items rather than discarding them or buying new ones. For example, for condiments such as ketchup, pasta sauce or salad dressings, I choose varieties that come in glass jars instead of plastic bottles. In that way I’m already reducing the use of disposables. When finished I wash, the now empty, glass jars thoroughly and then use them as food containers. I use them to store grains, beans, nuts, dried fruits and even pens and kitchen utensils)

(Your pantry will look amazing)

Skip the disposable toiletries

Small as they are, tossed toothbrushes do create a lot of waste. That’s why I’m now switching to bamboo toothbrushes. Made from bamboo, the handles are biodegradable, environmentally sustainable, and do not pollute the environment. The fast growth ability of bamboo means that deforestation is not necessary either.

Also helpful is to shave with razors that have replaceable blades, not whole disposable ones.

(Picture from The Humble Co)

As I always say, the most important part of the work is to start. There are many ways to do so and I firmly believe that you should find a way that suits you. You don’t have to make huge steps to make a difference. Every small step counts 😉

I’m excited about this new journey, especially for FitQueens. We will be making major changes in our waste footprint. More on it soon.

Do you have other ways to reduce your single use plastics? Share it with us \0/

Love,

Shirley

Al een aantal weken ben ik ontzettend bezig met het onderwerp plastic afval en hoe dit effect heeft op het milieu, met name de oceaan. Eigenlijk best vreemd, dat ik schrijf over dit onderwerp. Ik geef altijd de schuld aan de grote bedrijven, want als het gaat om  plastic afval en milieu vervuiling zijn uiteindelijk zij de grote boosdoeners. Maar dan realiseer ik mij dat wij allemaal, inclusief mijzelf, er iets mee te maken hebben.

Ik denk dat ik de baas ben als het gaat om wegwerp producten. Ze zijn handig, makkelijk te gebruiken en laten wij vooral het goedkope plaatje niet vergeten.  Ik dacht dat het niet uitmaakte hoeveel wegwerp plastic ik verbruikte. Voor mijn gevoel was het allemaal prima, als ik maar recyclede. Tot mijn grote verbazing hebben vele mensen precies dezelfde gedachtegang..

Volgens de National Geographic, zijn er:  “van de 8.3 miljard metrisch tonnen plastic dat geproduceerd is, 6.3 miljard dat vervuiling is. Van dat aantal, alleen negen procent gerecycled is. Het grote hoeveelheid—79 procent—is gedumpt op stortplaatsen of afgeworpen in de natuur als afval. Met andere woorden: op een gegeven moment belandt veel ervan in de oceaan, de laatste gootsteen “

En het blijft doorgaan: “Als dit zo blijft doorgaan, tegen 2050 zal er 12 billoen metrische tonnen plastic op stortplaatsen gedumpt worden. Die hoeveelheid is 35,000 keer zwaarder dan de gehele Empire State Building”

Ik weet niet van jou, maar ik wil heel graag dat wij, en de volgende generaties, genieten van een schoon en gezond milieu. Laten wij niet alleen denken aan onze persoonlijke welzijn, maar laten wij ook zorgen voor de gezondheid van Moeder aarde.  Want alleen wanneer de laatste bomen dood zijn en de laatste rivier vervuild is en de laatste vis gevangen is, zullen wij realiseren dat wij geen geld kunnen eten. (Indiaas gezegde)

Om je een handje te helpen, zal ik 7 eenvoudige manieren met je delen om te starten met het verminderen van je plastic verbruik. Ik moet er zelf ook nog heel veel van leren, maar ik geloof dat elke stap, hoe klein deze ook is, veel kan betekenen als wij het samen doen. (cliché, ik weet het)

Hier zijn ze:

Gebruik (katoenen) boodschappentassen

Plastic boodschappentassen zijn heel milieu onvriendelijk en zijn de grootste vorm van plastic afval. Het kan in het begin moeilijk zijn om elke keer jezelf te herinneren zo’n tas mee te nemen. Probeer een opvouwbare boodschappentas, kan je makkelijk in je dagelijkse tas meedragen.

Neem je eigen thermos mee naar de cafetaria

Wegwerp koffie cups lijken dan wel op karton, maar er zit wel  plastic in (en vergeet niet de deksel en lepeltjes)  Deze materialen kunnen gerecycled worden, maar op de meeste plekken is er weinig tot geen infrastructuur om dit te doen. En, zoals ik al eerder zei, wordt een groot hoeveelheid van plastic niet gerecycled, dus meer toevoegen aan het grote afvalhoop zal ook niet veel helpen.

Denk aan je voedselopslag

Wij maken teveel en te vaak gebruik van plastic zakjes of plastic folie om onze broodjes te bewaren. Sommige mensen zijn geneigd om wegwerp bakjes te gebruiken om hun maaltijden te bewaren. Deze verpakkingen zullen na enkel gebruik weer weggegooid worden. Waarom gebruiken we geen herbruikbare bakjes of glazen potten? Het scheelt je veel geld en je zal veel meer besparen op plastic verbruik. Win – win situatie.

Sla waterflessen over. Gebruik een herbruikbare fles

Plastic water flessen zijn een makkelijk begin voor het verminderen van plastic afval. Het meedragen van een herbruikbare fles is een geweldige manier om je plastic verbruik te verminderen, geld te besparen en je sluit je aan bij een beweging voor wereldwijde duurzaamheid. Als je een herbruikbare fles wilt gebruiken, ga dan voor, waneer mogelijk, een die  BPA- vrij is. Bisfenol A (BPA) is een chemische stof dat gebruikt wordt om het plastic hard en helder te maken. Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat BPA gevaarlijk kan zijn voor de menselijke gezondheid.

Plastic heeft meer dan 400 jaar nodig om te degraderen, dus onthouden: Wat je leegdrinkt in een paar minuten, zal honderden jaren blijven hangen.

Zeg nee tegen plastic rietjes en wegwerp bestek

De volgende keer als je een drankje besteld, denk er dan aan of je een rietje nodig hebt –  zo niet, zeg dan nee! Ik weet het, ik weet het. Je hebt de tijd genomen om je gezicht op te maken en je wilt je lipstick niet verknoeien. Gebruik dan een herbruikbaar rietje! Herbruikbare rietjes komen in verschillende materialen voor, zoals glas, roestvrij staal en silicone. Zij kunnen schoongemaakt worden en telkens weer gebruikt worden.

Overweeg ook om een lepel of vork in je tas mee te nemen of bestek op werk te houden. Het voelt wat raar in het begin, maar nu ben ik er behoorlijk aan gewend.

(PS: AliExpress heeft de beste deals)

Upcycle

Denk aan nieuwe toepassingen voor oude items in plaats van ze weg te gooien of nieuwe te kopen. Voor bijv ketchup, pastasaus of saladedressing kies ik variaties die in plaats van plastic flessen in glazen potten worden verkocht. Op zo’n manier verlaag ik het verbruik van wegwerp afval. Als ik klaar ben, was ik de nu lege glazen potten grondig en gebruik ik ze als voedsel containers. Ik gebruik ze onder andere om granen, bonen, noten, gedroogd fruit en zelfs pennen en keukengerei in op te slaan.

(Je voorraadkast zal er geweldig uitzien)

Sla je wegwerp artikelen over

Ondanks dat ze klein zijn, creëren wegwerp tandenborstels veel afval. Daarom ben ik nu overgegaan op bamboetandenborstels. De tandenborstels zijn gemaakt van bamboe, de handvatten zijn biologisch afbreekbaar, ecologisch duurzaam en vervuild het milieu niet. Het snelle groeivermogen van bamboe betekent dat ontbossing niet nodig is.

Ook een goed punt is om te scheren met een scheerapparaat die vervangbare mesjes heeft in plaats van wegwerp mesjes.

(Foto van The Humble Co)

Zoals ik altijd al zeg, het meest belangrijke deel van het werk is om een start te maken. Er zijn verschillende manieren om dit te doen en ik geloof er sterk in dat je een manier zult vinden wat het beste bij je past. Je hoeft geen gigantische stappen te maken om verandering te brengen. Elke stap, hoe klein dan ook, telt 😉

Ik vind het spannend om deze nieuwe reis te beginnen, vooral voor FitQueens. Wij zullen grote veranderingen aanbrengen in onze weg naar minder afval en vervuiling.  Meer hierover volgt binnenkort.

Heb jij andere manieren om jouw plastic verbruik te verminderen? Deel het met ons! \0/

Liefs,

Shirley

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: